18.05.2022
Arazide Toprak Profili Yerinin Seçimi, Toprak Profili Özelliklerinin Belirlenmesi ve Toprak Profili Tanıtımı

​Toprak Profili Yerinin Seçiminde; vejatasyon ve meşcere dağılımı, insan etkisinin olmaması, genel eğimi temsil eden noktaların seçimi, yüzey taşlılığı vb. faktörlere dikkat edilir.
Toprak Profili Özelliklerinin Belirlenmesinde; Profil tanımlama tarihi, enlem-boylam koordinatları, Profil numarası ve rakımı kullanılır.
Toprak Profili tanıtımı için ise; İklim ve hava koşulları, yeryüzü şekli, yamaç eğimi, bakı, işletme şekli, insan etkisi, ana materyal, doğal drenaj sınıfları, su durumu, suyun doygunluk dönemi, yüzey drenajı,  yüzey yaşlılığı, profil derinliği gibi özellikler dikkate alınır. 


Yazdır