27.04.2022
Orman Yüksek Mühendisi Emre GÖKSU Enstitü teknik personelimize “Orman Yangınları ile Mücadelede Görevli Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Düşünceleri ve Karşılaşılan Riskler” konulu sunum yaptı.

​Hazırlanan bu çalışmanın orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerinde görevli personelin İSG ile ilgili görüşlerini almak ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan tesis, araç ve ekipmanlardaki riskleri belirlemek amacıyla ele alındığı belirtilmiştir. Orman yangınlarında canları pahasına mücadele eden kahramanlarımızı şehit vermenin üzüntüsünü hep birlikte yaşadığımızı vurgulayan Emre GÖKSU sunumunu orman yangını şehitlerimize ithaf etmiştir. Daha sonra araştırmada elde edilen bulgular sonucu mevcut sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.  Buna göre;
-Orman yangınları ile mücadelede çalışanların maruz kaldıkları tehlike ve risklerin bilinmesi ve bunlara karşı kişisel koruyucu donanım kullanılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanacak üzücü olayların önüne geçilmesi açısından önemlidir.
-Orman yangınlarına müdahale organizasyonunda görev, yetki ve sorumluluklar, açık, anlaşılır ve yazılı bir şekilde hazırlanmalıdır.
-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun önemi hakkında eğitimlerin verilmesi, uygulama ve denetimlerin artırılması gerekmektedir.
-Yeni alınacak personelin fiziksel, psikolojik ve kronik hastalıklar açısından tam bir sağlık taramasından geçirilmesi oldukça önemlidir. Mevcut personelin de sağlık denetimlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
-Yangın amirine bütün yangınlarda rüzgârın yön değişimleri hakkında önceden verilerin iletilmesi, yangından kaçış planının yapılması ve tehlikeli durumları izleyen personel görevlendirilmesi yapılmalıdır.
-İzin–tatil sürelerinin yetersiz olması, dinlenmemiş, sosyal sorumluluklarını yerine getirememiş sorunlu personeli ortaya çıkarmakta olduğu göz önüne alınmalıdır.
-Yangına müdahale eden personelin kullanacakları kişisel koruyucu donanımlarının arazi koşullarına ve ormancılık standartlarına daha uygun olarak yeniden tasarlanması önemli görülmektedir.
-Yangınlarda İSG kurallarına uygunluğun denetlenmesi gerekmektedir.


Yazdır