13.04.2022
Dr. Fazıl SELEK "Türkiye Orman Ağaçlarında Zarar Yapan Önemli Fungus Türleri, Zararları ve Mücadele Yöntemleri" Adlı Çalışmasını Enstitü Teknik Personeline Sunum Yaptı

​“Türkiye Orman Ağaçlarında Zarar Yapan Önemli Fungus Türleri, Zararları ve Mücadele Yöntemleri” adlı bu çalışmada ormanlarda zarar yapan biyotik hastalık nedenleri olarak virüsler, bakteriler, protistalar, asalak bitkiler, yabancı otlar, odun zararlıları (kabuklular, böcekler, yumuşakçalar, kordatlar) ve Funguslar belirtilmiştir. Çalışma konusu Fungusların klorofilsiz, absorbsiyonla beslenen, asalak ya da saprofit olarak yaşayan ve sporla çoğalan canlılar olduğu; bitki, insan ve hayvanlarda hastalık ve zehirlenmeler yaptığı bildirilmiştir. Sunumda ülkemiz orman ağaçlarında önemli zararlar yapan 6 adet fungus türü hakkında bilgi verilmiştir. Bu fungusların sınıfları, dünyada ve Türkiye’de yayılışları, konukçu bitkileri, zararları ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu funguslar şunlardır: Armillaria mellea (Bal mantarı), Cryphonectria parasitica (Kestane dal kanseri), Heterobasidion annosum (Annosus kök çürüklüğü), Diplodia sapinea (Sürgün yanıklığı hastalığı), Phytophthora cambivora (Kestane mürekkep hastalığı), Damping off (Çökerten hastalığı).


Yazdır