05.04.2022
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisi Dr. Mehmet GÜVEN Bazı Çalı ve Ağaç Türleri Yapraklarının Yem Değeri konusunda Enstitü Müdürlüğümüz'de Bir Etkinlik Düzenledi

BAZI ÇALI ve AĞAÇ TÜRLERİ YAPRAKLARININ YEM DEĞERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada, kurak ve yarı kurak bölgelerde otların kuruduğu dönemde küçükbaş hayvanların otladığı çalı ve geniş yapraklı ağaç türlerinin tespiti ve bu türlerin yem kalitesinin basit bir göstergesi olan yaprakların ham protein oranları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Çalı ve ağaç türlerinin hayvanlar tarafından otlanıp otlanmadıklarını tespit amacıyla  araziye çıkılmış,  yapraklarının yenilme oranlarına bakılarak otlanma dereceleri sınıflandırılmıştır. Bu tespitlere göre en sık otlanan türler; patlangaç (Colutea armenea Boiss.),  kuşburnu (Rosa canina L.), badem (Prunus amygdalus Batsch.), armut (Pyrus eleagnifolia L.), kuşüvezi (Sorbus aucuparia L.) olarak bulunmuştur. Ham protein açısından en zengin bitki patlangaç (Colutea armenea Boiss.) olarak tespit edilmiştir.

Hem ham protein içerikleri hem  de tercih edilme durumları dikkate alındığında 1600 m’nin altındaki alanlar için patlangaç (Colutea armenea Boiss.) ve boyacı sumağı (Cotinus coggygria Scop.) ümitvar gözükmektedir. Yüksek rakımlı alanlar için tavşan elması (Cotoneaster sp.) ve kuşburnu (Rosa sp.) türleri üzerinde durulması faydalı olacaktır.


Yazdır