30.12.2019
Enstitü Müdürlüğümüz Teknik Kurul Toplantısı 27-29 Kasım 2019 Tarihlerinde Yapılmıştır.

​Enstitü Müdürlüğümüzün 2019 Yılı Çalışma Raporu ve 2020 Yılı Çalışma Programının görüşüldüğü​ Teknik Kurul Toplantısı 27-29 Kasım 2019 tarihinde Enstitümüz toplantı salonunda yapılmıştır.
Teknik Kurul Toplantısında; devam eden ve sonuçlanan projeler ile diğer çalışmalar değerlendirilmiştir.

Teknik Kurul Toplantısında 5 adet yeni proje teklifi, 4 adet sonuçlanan proje raporu ve 23 adet devam eden proje raporları olmak üzere toplam 32 adet proje incelenmiştir.


Yeni Başlanacak Projeler
1- Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus var.chia) Vejetatif (Çelikle) Yollarla Üretilmesi Olanaklarının   Araştırılması
2- Sandal (Arbutus andrachre) Traşlama Kesimi Sonrası Sürgün Kontrolü ve Seyreltmenin Çap ve Boy Gelişimine Etkisi
3- Soma Yöresinde Hava Kirliliğinin Orman Alanlarına Etkisinin Araştırılması
4- Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Fidanlarının Üretiminde Değişik Harç Materyallerinin Denenmesi
5- Ormancılıkta İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin İş Tanımlarının Yapılması

Sonuçlanan Projeler
1- Doğal Sumak (Rhus coriaria L.) Populasyonlarının Morfolojik ve Moleküler (SSR) Karşılaştırılması
2- Muğla - Kavaklıdere Yöresinde Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Orijinlerinin Karbon ve Besin Elementi Birikimlerinin Belirlenmesi
3- Orman İçi ve Bitişiğindeki Kentli Yerleşimlerin Orman Kaynakları Yönetimi Açısından İrdelenmesi (İzmir İli Örneği)
4- Basra Böceği (Marchalina hellenica Genn.)’nin Konuk Olduğu ve Olmadığı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlarının Kabuk ve İbrelerinin Bazı Ekstraktif Bileşenlerinin İncelenmesi


Yazdır