EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ  1977 yılında merkezi Ankara'da Orman Bakanlığı Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bir birim olarak İZMİR'de kuruldu. Yapılan değişikliklerle 1992 yılında Orman Bakanlığı'na, 2004 yılında ise Çevre ve Orman Bakanlığı'nın birleşmesi ile oluşturulan bakanlık bünyesine dahil oldu. 2011 yılı Haziran ayı itibarıyla, yeni kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı daire başkanlığı altında görevini sürdürmektedir. Müdürlüğümüz, her biri ayrı ormancılık disiplinlerinde çalışmalar yapan 9 bölüme sahiptir.
Bu 9 bölümün yanında ayrıca Ovacık (İzmir) ve Gökova (Muğla) Araştırma Mühendislikleri ile bir Fidanlık Mühendisliği bulunmaktadır.

Kurum İdari ve Mali işler Şefliğine sahiptir.

Çalışma alanı içinde İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüklerinin sınırlarını kapsamakla beraber ülkemiz ve dünyadaki  ormancılık ve çevre sorunlarının çözümleri için araştırma projeleri geliştirmek, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir.

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı Araştırma Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Yönetmelik gereği kurumumuzun liderliğini yaptığı ve finansmanını sağladığı araştırma projeleri kurum teknik personelinden oluşan ve Kasım ayında yılda bir kez toplanan TEKNİK KURUL,  tüm araştırma müdürlüklerinden ve bilimsel kurumlardan belirlenen uzmanların katıldığı Şubat Ayında toplanan İHTİSAS GRUPLARI ve son olarak Şubat Ayındaki DEĞERLENDİRME KURULU'nun onaylarından geçme zorunluluğu vardır. Bu onaylar proje teklifinden sonra projenin kabulü veya reddi ve proje bitiminden sonra yayınlanması veya yayınlanmaması ile yayın şekline karar verilmesi hususlarını kapsar. Bunların dışında diğer kurumların finansmanını ve yürütücülüğünü yaptığı projeler diğer çalışmalarımız kapsamında ele alınmaktadır.


EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ :Kütahya, Balıkesir, İzmir, Denizli, Muğla.