Dr. Aydın ÇÖMEZ Düzenlenme Tarihi: 03.09.2022

İLETİŞİM BİLGİLERİ

e-posta:  aydincomez@ogm.gov.tr;  acomez@hotmail.com

Adres: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Urla/İZMİR

İTİM BİLGİLERİ

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2005 – 2011

Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2002 – 2004

Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 1986 – 1990

YABANCI DİL

İngilizce YDS 78,75; YÖKDİL 91,25

YAPTIĞI TEZLER

Doktora,  Sündiken  Dağlarında  Sarıçam  (Pinus  sylvestris  L.)  Meşcerelerinde  Karbon  Birikiminin

Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2011

Yüksek Lisans, Sündiken Dağları Kütlesinin Batı Bölümünde (Çatacık İşletmesi) Hava Kirliliğinin Orman Ağaçlarına Etkisinin Yükselti ve Bakıya Göre İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2004

ARAŞTIRMA ALANLARI

Toprak, Orman Ekolojisi, Orman Ekosisteminde Karbon Stokları, Silvikültür

MESLEKİ DENEYİM

Görev DönemiGörev TürüKuruluş
1992–1992MühendisOrman Genel Müdürlüğü (OGM), 6 Nolu Orman Kadastro Komisyon Başkanlığı
1992–1994Orman İşletme ŞefiOGM, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü
1994–1997Orman İşletme ŞefiOGM, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü
1997-2000Orman İşletme ŞefiOGM, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü
2000-2004MühendisOrman Bakanlığı, Orman Toprak ve EkolojiAraştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
2004-2016Başmühendis V.Orman Toprak ve  Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
2016-2020BaşmühendisOGM, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
2020- 2021BaşmühendisOGM, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2021-Enstitü MüdürüEge Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü


ATIF SAYISI

Web of Science'a göre h indeks: 9, toplam atıf sayısı: 254

SCI, SSCI ve AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.   Çakar D, Şimşek SA, Çömez A, Maden S, 2022. First report of Sydowia polyspora causing needle necrosis on Trojan fir in Turkey. Journal of Plant Pathology,  https://doi.org/10.1007/s42161-022-01213-z

2.   Güner ŞT, Diamantopoulou MJ, Poudel KP, Çömez A, Özçelik R, 2022. Employing artificial neural network for effective biomass prediction: An alternative approach. Computers and Electronics in Agriculture 192, 106596

3.   Güner ŞT, Yücel E, Çömez A, 2021. Impact of harvesting methods and forest floor displacement on nutrient stock of Scots pine ecosystems in the Central Anatolia Region of Turkey. Environmental Monitoring and Assessment 193:533,  https://doi.org/10.1007/s10661-021-09331-4

4.   Çömez A, Güner ŞT, Tolunay D, 2021. The effect of stand structure on litter decomposition in Pinusylvestris L. stands in Turkey. Annals of Forest Science 78(1), 19, https://doi.org/10.1007/s13595-020-01023-2

5.   Erkan N, Çömez A, Aydın AC, 2020. Litterfall production, carbon and nutrient return to the forest floor in Pinus brutia forests in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research 35(7): 341-350

6.   Çömez A, Tolunay D, Güner ŞT, 2019. Litterfall and the effects of thinning and seed cutting on carbon input into the soil in Scots pine stands in Turkey. European Journal of Forest Research. 138: 1-14, https://doi.org/10.1007/s10342-018-1148-6

7.   Erkan N, Çömez A, Aydın AC, Denli Ö, Erkan S, 2018. Litterfall in relation to stand parameters and climatic factors in Pinus brutia forests in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research 33(4): 338-346

8.   Guner, ST, Comez A, 2017. Biomass equations and changes in carbon stock in afforested black pine ​(Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) stands in Turkey. FEB 26(3), 2368-2379.

9.   Lee J, Dolunay T, Makineci E, Çömez A, Son YM, Kim R, Son Y, 2016. Estimating the age-dependent changes in carbon stocks of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Turkey. Annals of forest science 73(2): 523-531

10. Güner ŞT, Özkan K, Çömez A, 2011. Key factors in the site selection of Rosa canina (L.) - applying the Generalized Additive Model. Polish Journal of Ecology 59(3), 475-482

11. Güner ŞT, Özkan K, Çömez A, Çelik N, 2011. İç Anadolu Bölgesi'nde Anadolu karaçamının (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) verimli olabileceği potansiyel alanların odunsu gösterge türleri, Ekoloji 20(80), 51-58. doi:10.5053/ekoloji.2011.807

12. Demir M, Makineci E, Comez A, Yilmaz E, 2010. Impacts of repeated timber skidding on the chemical properties of topsoil, herbaceous cover and forest floor in an eastern beech (Fagus orientalis Lipsky) stand, Journal of Environmental Biology, 31: 477-482

13. Makineci  E,  Demir  M,  Comez  A,  Yilmaz  E,  2010.  Effects  of  timber  skidding  on  chemical characteristics of herbaceous cover, forest floor and topsoil on skidroad in an oak (Quercus petrea L.) forest. Journal of Terramechanics, 44: 423–428

14. Makineci E, Demir M, Comez A, Yilmaz E, 2007. Chemical characteristics of the surface soil, herbaceous cover and organic layer of a compacted skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) forest, Transportation Research Part D 12: 453–459

ĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.   Güner ŞT, Arslan M, Özkan K, Çömez A, Karataş R, Çelik N, 2022. İç Anadolu Bölgesindeki karaçam ağaçlandırmalarının odunsu tür ve taksonomik çeşitliliği. Ormancılık Araştırma Dergisi 9(1), 1-11

2.   Karataş R, Çömez A, Güner ŞT, 2017. Sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanlarında karbon stoklarının belirlenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi 4(2), 107-120. DOİ: http://dx.doi.org/10.17568/ogmoad.338029

3.   Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, Karataş R, Çelik N, 2016. Türkiye'deki Karaçam Ağaçlandırmalarının Verimlilik Modellemesi, İÜ Orman Fakültesi Dergisi 66(1), 159-172. doi: 10.17099/jffiu.18731

4.   Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, 2012. Yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 62(2), 89-96

5.   Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, 2012. Predicting soil and forest floor carbon stocks in Western Anatolian Scots pine stands, Turkey. African Journal of Agricultural Research 7(28), 4075-4083. doi:10.5897/AJAR12.001

6.   Güner ŞT, Çömez A, Genç M, 2007. Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları (1. Bölüm), Orman Mühendisliği, 44(4-5-6): 16-18

7.   Güner ŞT, Çömez A, Genç M, 2007. Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları (2. Bölüm), Orman Mühendisliği, 44(7-8-9): 22-24

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

1.   Güner ŞT, Arslan M, Özkan K, Çömez A, Karataş R, Çelik N, 2020. Woody Species and Taxonomic Diversity of Anatolian Black Pine Plantations in Inner Anatolian Region. 10th International Ecology Symposium , 2020, 26-28 November 2020, Bursa, Abstracts Book, eds: Yılmaz M, Sarıyıldız T, Gönültaş O, Uysal M, Dilman M, pp 13-14

2.   Şahin U, Özcan M, Çömez A, 2020. Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Dikim Sıklığının Dört Kanatlı Tuz Çalısının (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.) Gelişimine Etkisi. 10th International Ecology Symposium, 2020, 26-28 November 2020, Bursa, Abstracts Book, eds: Yılmaz M, Sarıyıldız T, Gönültaş O, Uysal M, Dilman M, p 33

3.   Çömez  A,  Güner  ŞT,  Tolunay  D,  2019.  The  Effect  of  Silvicultural  Treatments  on  Litterfall Decomposition and Stocks of Carbon and Nitrogen in the Soil in  Pinus sylvestris Stands. 10th International Soil Congress 2019, 17-19  June 2019 Ankara, Preceedings, eds: Namlı A, Turgay OC, Akça MO, p 294

4.   Kaptanoğlu AS, Çömez A, 2019. The Effects of Release Cuttings on Soil Respiration and Microbial Properties in Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnld. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.). 10th International Soil Congress 2019, 17-19  June 2019 Ankara, Preceedings, eds: Namlı A, Turgay OC, Akça MO, p 293

5.   Karataş R, Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, Deligöz A, Yıldız D, Arslan M, 2016. Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy) verimlilik modellemesi. Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı Bildiriler ve Sonuç Bildirgesi Kitabı 177-190, 18-20 Ekim 2016 İğneada, Kırklareli, Türkiye

6.   Lee J, Han SH, Kim S, Dolunay T, Makineci E, Çömez A, Son YM, Kim RH, Son Y, 2015. Age- dependent carbon dynamics of Scots pine (Pinus sylvestris) stands in Turkey described using a process-based model. Abstracts of the 17th IBFRA Conference, May 24–29, 2015, Rovaniemi, Finland, p126

7.   Arslan M, Karataş R, Güner ŞT, Çömez A, Şentürk Ö, Özkan K, 2013. A Study on Prediction of The Ecological Amplitute of The Kasnak Oak (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Editors: Recep Efe, Ibrahim Atalay, Isa Cürebal, Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, 300-310

8.   Çömez A, Güner ŞT, Çelik N, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü'nün   uygulama   açısından   değerlendirilmesi.   Kuruluşunun   60.   Yılında   Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 7-9 Kasım 2012, Bolu, Bildiriler Kitabı, 444-454

9.   Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsünün Yönetsel Yapısı ve Fiziksel Olanakları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 7-9 Kasım 2012

10. Güner  ŞT,  Çömez  A,  Karataş  R,  2012.  Orman  Toprak  ve  Ekoloji  Araştırmaları  Enstitüsü Müdürlüğü'nün yönetsel yapısı ve fiziksel olanakları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 7-9 Kasım 2012, Bolu, Bildiriler Kitabı, 587-588

11. Tolunay D, Çömez A, 2008. Türkiye Ormanlarında toprak ve ölü örtüde depolanmış organik karbon miktarları. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008. 22-25 Ekim 2008, Hatay. 750-765

12. Tolunay D, Çömez A, 2008. Orman topraklarında karbon depolanması ve Türkiye'deki durum. Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar.13-14 Aralık 2007, İstanbul, 97-108

13. Kantarcı MD, Çömez A, Tuncer E, 2005. The Effects of Air Pollution on Forest on Sundiken Massif (North of Eskişehir/Turkey), Third International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Vol. 2, pp 920-927, 26-30 September 2005, Istanbul

14. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, 2002. Eskişehir İli Anıt Ağaçları. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15–18 Mayıs 2002, Artvin, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 510–519

DİĞER YAYINLAR

1.   Karataş R, Arslan M, Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, 2013. Göller Bölgesindeki Doğal Yayılış Alalarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi İle Yetişme Ortamı Arasındaki İlişkiler. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 9, Teknik Bülten Nu: 5, Eskişehir, 67 s

2.   Çömez A, 2012. Sündiken Dağları'ındaki (Eskişehir) Sarıçam Meşcerelerinde (Pinus sylvestris L.) Karbon Birikiminin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 6, Teknik Bülten Nu: 2, Eskişehir, 123 s

3.   Koray EŞ, Kantarcı MD, Çelik N, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Sündiken Dağları'ndaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 7, Teknik Bülten Nu: 3, Eskişehir, 196 s

4.   Koray EŞ, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Gürpınar AD, Tuncer E, Karakaş A, 2012. Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 8, Teknik Bülten Nu: 4, Eskişehir, 65 s

5.   Güner ŞT, Çömez A, Karataş N, Çelik N, Özkan K, 2011. Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarının gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 434, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 4, Teknik Bülten Nu: 1, Eskişehir, 83 s

6.   Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Deligöz A, Yıldız D, 2011. Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) ekolojisi ve meşcere kuruluş özellikleri. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 5, Çeşitli Yayınlar Serisi Nu: 4, Eskişehir, 167 s

7.   Semerci A, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Koray EŞ, Genç M, Tuncer E, Güner D, 2008. Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 360, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Nu: 285, Ankara, 33 s

8.   Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, 2008. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra  Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)'nda Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Fidan Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 325, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 1, Eskişehir, 55 s

 

DESTEKLENEN PROJELER

1.   Çömez A, Yurdabak HC, Yurdabak HÜ, Kayın Ormanlarında Aralamanın Yaprak Dökümü ve Ölü Örtü Ayşmana Etkileri, 2021-2024, Kamu Kurumları Tarandan Desteklenen Proje

2.   Yüksek F, Semercioğlu A, Çömez A, Yüksek T, Çelik Ş, Uykun C, Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesiminin Ölü Odun, Ölü Örtü ve Topraktaki Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi, 2020-2026, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje

3.  Semercioğlu A, Yüksek F, Çömez A, Turna H, Kahriman A, Öztekin Ç, Çınar O, Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesimlerinin, Toprak Üstü Ve Toprak Altı Biyokütledeki, Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi, 2020-2025, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje

4.   Yurdabak HC, Yuradabak , Özbayram AK, Duyar A, Çömez A,  Doğal Sarıçam (Pinus sylvestriL) Meşcerelerinde Farklı Şiddetteki İlk Aralama Müdahalesinin Gelişime Etkisi, Aladağ Örneği, 2019- 2015, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje

5.   Güner  D,  Güner  ŞT,  Karataş  R,  Çömez  A,  Farklı  Gelişim  Çağlarındaki  Sedir  Ağa​çlandırma Alanlarında  Besin  Stoklarının  Belirlenmesi,  2019-2021, Kamu  Kurumları  (OGM)  Tarafından Desteklenen Proje

6.   Kaptanoğlu  AS,  Çömez  A,  Terk  Edilmiş  Manyezit  Maden  Sahalarının  Kimyasal  ve  Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi, 2017-2021, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

7.   Kaptanoğlu AS, Çömez A, Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.) Ayıklama  Kesimlerinin Toprak Solunumu  ve  Mikrobiyal  Özelliklere  Etkileri,  2014-2018,  Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

8.   Çömez A, Tolunay D, Gürses N, Türkmen Dağı Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Meşcerelerinde Ölü Örtü Ayrışma Hızlarının Belirlenmesi, 2014-2020, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

9.   Çömez A, Şahin U, Gürses N, Yetişme Ortamı Verimliliğine Göre Karaçam  (Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin Büyümeye Etkileri, 2013-2022, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

10. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, Türkkan M, Denli Ö, Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus brutia Ten.)  Meşcerelerinde  Döküntü  Miktarı  ve  Karbon  İçeriğinin  Belirlenmesi,  2013-2016,  Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

11. Güner ŞT, Çömez A, Şahin U, Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağlandırmalarında DikiAralık-Mesafesinin  Toprak  Özelliklerine  ve  Büyümeye  Etkisi,  2013-2032,  Kamu  Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

12. Karataş R, Çömez A, Güner ŞT, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi, 2012-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje 

13. Güner ŞT, Çömez A, Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Ağlandırma Alanlarında KarboStoklarının Belirlenmesi, 2011-2014, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

14. Çömez A., Tolunay D., Güner Ş.T., Sündiken Dağları Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde İbre Dökümü  ve Ölü Örtü Ayrışması ile Üst Topraktaki Karbon Birikimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, 2010-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

15. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2010-2012, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

16. Çömez A, Sündiken Dağları (Eskişehir)'ndaki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Karbon Birikiminin Belirlenmesi, 2007-2011, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

17. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Eskişehir ve Afyonkarahisar İllerindeki Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarının Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2007-2010, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

18. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Deligöz A, Yıldız D, Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri, 2007-2010, TÜBİTAK (1001) Tarafından Desteklenen Proje

​19. Koray EŞ, Kantarcı MD, Çelik N, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Sündiken Dağlarındaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi, 2004-2009, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

20. Koray EŞ, Kantarcı MD, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Tuncer E, Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi, 2002-2007, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

21. Semerci A, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Çelik N, Güner D, Tuncer E, Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği, 2002-2007, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

​​​ÜYELİKLER

Orman Mühendisleri Odası