Dr. Aydın ÇÖMEZ

Düzenlenme Tarihi: 08.11.2021

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun 21.07.1969

Telefon: 0 533 259 6247

e-posta: aydincomez@ogm.gov.tr; acomez@hotmail.com

Adres: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Urla/İZMİR

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2005 – 2011

Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2002 – 2004

Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 1986 – 1990

YABANCI DİL

İngilizce ÜDS 78,75; YÖKDİL 91,25

YAPTIĞI TEZLER

Doktora, Sündiken Dağlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Karbon Birikiminin Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2011

Yüksek Lisans, Sündiken Dağları Kütlesinin Batı Bölümünde (Çatacık İşletmesi) Hava Kirliliğinin Orman Ağaçlarına Etkisinin Yükselti ve Bakıya Göre İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji, 2004

ARAŞTIRMA ALANLARI

Toprak, Orman Ekolojisi, Orman Ekosisteminde Karbon Stokları, Silvikültür

MESLEKİ DENEYİM

Görev Dönemi Görev Türü Kuruluş
1992–1992 Mühendis Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 6 Nolu Orman Kadastro Komisyon Başkanlığı
1992–1994 Orman İşletme Şefi OGM, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü
1994–1997 Orman İşletme Şefi OGM, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü
1997-2000 Orman İşletme Şefi OGM, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü
2000-2004 Mühendis Orman Bakanlığı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
2004-2016 Başmühendis V. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
2016-2020 Başmühendis OGM, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
2020- 2021Başmühendis OGM, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2021-Enstitü MüdürüEge Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

ATIF SAYISI

Web of Science'a göre h indeks: 7, makalelere yapılan atıf sayısı: 63, toplam atıf sayısı: 80

SCI, SSCI ve AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Güner ŞT, Diamantopoulou MJ, Poudel KP, Çömez A, Özçelik R, 2022. Employing artificial neural network for effective biomass prediction: An alternative approach. Computers and Electronics in Agriculture 192, 106596
 2. Güner ŞT, Yücel E, Çömez A, 2021. Impact of harvesting methods and forest floor displacement on nutrient stock of Scots pine ecosystems in the Central Anatolia Region of Turkey. Environmental Monitoring and Assessment 193:533, https://doi.org/10.1007/s10661-021-09331-4
 3. Çömez A, Güner ŞT, Tolunay D, 2021. The effect of stand structure on litter decomposition in Pinus sylvestris L. stands in Turkey. Annals of Forest Science 78(1), 19, https://doi.org/10.1007/s13595-020-01023-2
 4. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, 2020. Litterfall production, carbon and nutrient return to the forest floor in Pinus brutia forests in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research 35(7): 341-350
 5. Çömez A, Tolunay D, Güner ŞT, 2019. Litterfall and the effects of thinning and seed cutting on carbon input into the soil in Scots pine stands in Turkey. European Journal of Forest Research. 138: 1-14, https://doi.org/10.1007/s10342-018-1148-6
 6. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, Denli Ö, Erkan S, 2018. Litterfall in relation to stand parameters and climatic factors in Pinus brutia forests in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research 33(4): 338-346
 7. Guner, ST, Comez A, 2017. Biomass equations and changes in carbon stock in afforested black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) stands in Turkey. FEB 26(3), 2368-2379.
 8. Lee J, Dolunay T, Makineci E, Çömez A, Son YM, Kim R, Son Y, 2016. Estimating the age-dependent changes in carbon stocks of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Turkey. Annals of forest science 73(2): 523-531
 9. Güner ŞT, Özkan K, Çömez A, 2011. Key factors in the site selection of Rosa canina (L.) - applying the Generalized Additive Model. Polish Journal of Ecology 59(3), 475-482
 10. Güner ŞT, Özkan K, Çömez A, Çelik N, 2011. İç Anadolu Bölgesi'nde Anadolu karaçamının (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) verimli olabileceği potansiyel alanların odunsu gösterge türleri, Ekoloji 20(80), 51-58. doi:10.5053/ekoloji.2011.807
 11. Demir M, Makineci E, Comez A, Yilmaz E, 2010. Impacts of repeated timber skidding on the chemical properties of topsoil, herbaceous cover and forest floor in an eastern beech (Fagus orientalis Lipsky) stand, Journal of Environmental Biology, 31: 477-482
 12. Makineci E, Demir M, Comez A, Yilmaz E, 2010. Effects of timber skidding on chemical characteristics of herbaceous cover, forest floor and topsoil on skidroad in an oak (Quercus petrea L.) forest. Journal of Terramechanics, 44: 423–428
 13. Makineci E, Demir M, Comez A, Yilmaz E, 2007. Chemical characteristics of the surface soil, herbaceous cover and organic layer of a compacted skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) forest, Transportation Research Part D 12: 453–459

  Dİğer Dergİlerde Yayınlanan Makaleler
 1. Güner ŞT, Arslan M, Özkan K, Çömez A, Karataş R, Çelik N, 2022. İç Anadolu Bölgesindeki karaçam ağaçlandırmalarının odunsu tür ve taksonomik çeşitliliği. Ormancılık Araştırma Dergisi 9(1), 1-11
 2. Karataş R, Çömez A, Güner ŞT, 2017. Sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanlarında karbon stoklarının belirlenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi 4(2), 107-120. DOİ: http://dx.doi.org/10.17568/ogmoad.338029
 3. Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, Karataş R, Çelik N, 2016. Türkiye'deki Karaçam Ağaçlandırmalarının Verimlilik Modellemesi, İÜ Orman Fakültesi Dergisi 66(1), 159-172. doi: 10.17099/jffiu.18731
 4. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, 2012. Yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 62(2), 89-96
 5. Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, 2012. Predicting soil and forest floor carbon stocks in Western Anatolian Scots pine stands, Turkey. African Journal of Agricultural Research 7(28), 4075-4083. doi:10.5897/AJAR12.001
 6. Güner ŞT, Çömez A, Genç M, 2007. Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları (1. Bölüm), Orman Mühendisliği, 44(4-5-6): 16-18
 7. Güner ŞT, Çömez A, Genç M, 2007. Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları (2. Bölüm), Orman Mühendisliği, 44(7-8-9): 22-24

  HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR  
 1. Güner ŞT, Arslan M, Özkan K, Çömez A, Karataş R, Çelik N, 2020. Woody Species and Taxonomic Diversity of Anatolian Black Pine Plantations in Inner Anatolian Region. 10th International Ecology Symposium , 2020, 26-28 November 2020, Bursa, Abstracts Book, eds: Yılmaz M, Sarıyıldız T, Gönültaş O, Uysal M, Dilman M, pp 13-14
 2. Şahin U, Özcan M, Çömez A, 2020. Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Dikim Sıklığının Dört Kanatlı Tuz Çalısının (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.) Gelişimine Etkisi. 10th International Ecology Symposium, 2020, 26-28 November 2020, Bursa, Abstracts Book, eds: Yılmaz M, Sarıyıldız T, Gönültaş O, Uysal M, Dilman M, p 33
 3. Çömez A, Güner ŞT, Tolunay D, 2019. The Effect of Silvicultural Treatments on Litterfall Decomposition and Stocks of Carbon and Nitrogen in the Soil in Pinus sylvestris Stands. 10th International Soil Congress 2019, 17-19  June 2019 Ankara, Preceedings, eds: Namlı A, Turgay OC, Akça MO, p 294
 4. Kaptanoğlu AS, Çömez A, 2019. The Effects of Release Cuttings on Soil Respiration and Microbial Properties in Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnld. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.). 10th International Soil Congress 2019, 17-19  June 2019 Ankara, Preceedings, eds: Namlı A, Turgay OC, Akça MO, p 293
 5. Karataş R, Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, Deligöz A, Yıldız D, Arslan M, 2016. Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy) verimlilik modellemesi. Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı Bildiriler ve Sonuç Bildirgesi Kitabı 177-190, 18-20 Ekim 2016 İğneada, Kırklareli, Türkiye
 6. Lee J, Han SH, Kim S, Dolunay T, Makineci E, Çömez A, Son YM, Kim RH, Son Y, 2015. Age-dependent carbon dynamics of Scots pine (Pinus sylvestris) stands in Turkey described using a process-based model. Abstracts of the 17th IBFRA Conference, May 24–29, 2015, Rovaniemi, Finland, p126
 7. Arslan M, Karataş R, Güner ŞT, Çömez A, Şentürk Ö, Özkan K, 2013. A Study on Prediction of The Ecological Amplitute of The Kasnak Oak (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Editors: Recep Efe, Ibrahim Atalay, Isa Cürebal, Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, 300-310
 8. Çömez A, Güner ŞT, Çelik N, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü'nün uygulama açısından değerlendirilmesi. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 7-9 Kasım 2012, Bolu, Bildiriler Kitabı, 444-454
 9. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsünün Yönetsel Yapısı ve Fiziksel Olanakları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 7-9 Kasım 2012
 10. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü'nün yönetsel yapısı ve fiziksel olanakları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 7-9 Kasım 2012, Bolu, Bildiriler Kitabı, 587-588
 11. Tolunay D, Çömez A, 2008. Türkiye Ormanlarında toprak ve ölü örtüde depolanmış organik karbon miktarları. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008. 22-25 Ekim 2008, Hatay. 750-765
 12. Tolunay D, Çömez A, 2008. Orman topraklarında karbon depolanması ve Türkiye'deki durum. Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar.13-14 Aralık 2007, İstanbul, 97-108
 13. Kantarcı MD, Çömez A, Tuncer E, 2005. The Effects of Air Pollution on Forest on Sundiken Massif (North of Eskişehir/Turkey), Third International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Vol. 2, pp 920-927, 26-30 September 2005, Istanbul
 14. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, 2002. Eskişehir İli Anıt Ağaçları. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15–18 Mayıs 2002, Artvin, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 510–519

  DİĞER YAYINLAR
 1. Karataş R, Arslan M, Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, 2013. Göller Bölgesindeki Doğal Yayılış Alalarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi İle Yetişme Ortamı Arasındaki İlişkiler. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 9, Teknik Bülten Nu: 5, Eskişehir, 67 s
 2. Çömez A, 2012. Sündiken Dağları'ındaki (Eskişehir) Sarıçam Meşcerelerinde (Pinus sylvestris L.) Karbon Birikiminin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 6, Teknik Bülten Nu: 2, Eskişehir, 123 s
 3. Koray EŞ, Kantarcı MD, Çelik N, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Sündiken Dağları'ndaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 7, Teknik Bülten Nu: 3, Eskişehir, 196 s
 4. Koray EŞ, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Gürpınar AD, Tuncer E, Karakaş A, 2012. Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 8, Teknik Bülten Nu: 4, Eskişehir, 65 s
 5. Güner ŞT, Çömez A, Karataş N, Çelik N, Özkan K, 2011. Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarının gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 434, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 4, Teknik Bülten Nu: 1, Eskişehir, 83 s
 6. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Deligöz A, Yıldız D, 2011. Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) ekolojisi ve meşcere kuruluş özellikleri. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 5, Çeşitli Yayınlar Serisi Nu: 4, Eskişehir, 167 s
 7. Semerci A, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Koray EŞ, Genç M, Tuncer E, Güner D, 2008. Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 360, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Nu: 285, Ankara, 33 s
 8. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, 2008. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)'nda Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Fidan Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 325, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 1, Eskişehir, 55 s

  DESTEKLENEN PROJELER
 1. Çömez A, Yurdabak HC, Yurdabak HÜ, Kayın Ormanlarında Aralamanın Yaprak Dökümü ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri, 2021-2024, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 2. Yüksek F, Semercioğlu A, Çömez A, Yüksek T, Çelik Ş, Uykun C, Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesiminin Ölü Odun, Ölü Örtü ve Topraktaki Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi, 2020-2026, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje
 3. Semercioğlu A, Yüksek F, Çömez A, Turna H, Kahriman A, Öztekin Ç, Çınar O, Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesimlerinin, Toprak Üstü Ve Toprak Altı Biyokütledeki, Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi, 2020-2025, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje
 4. Yurdabak HC, Yuradabak HÜ, Özbayram AK, Duyar A, Çömez A,  Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L) Meşcerelerinde Farklı Şiddetteki İlk Aralama Müdahalesinin Gelişime Etkisi, Aladağ Örneği, 2019-2015, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje
 5. Güner D, Güner ŞT, Karataş R, Çömez A, Farklı Gelişim Çağlarındaki Sedir Ağaçlandırma Alanlarında Besin Stoklarının Belirlenmesi, 2019-2021, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje
 6. Kaptanoğlu AS, Çömez A, Terk Edilmiş Manyezit Maden Sahalarının Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi, 2017-2021, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 7. Kaptanoğlu AS, Çömez A, Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.) Ayıklama Kesimlerinin Toprak Solunumu ve Mikrobiyal Özelliklere Etkileri, 2014-2018, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 8. Çömez A, Tolunay D, Gürses N, Türkmen Dağı Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Meşcerelerinde Ölü Örtü Ayrışma Hızlarının Belirlenmesi, 2014-2020, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 9. Çömez A, Şahin U, Gürses N, Yetişme Ortamı Verimliliğine Göre Karaçam  (Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin Büyümeye Etkileri, 2013-2022, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 10. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, Türkkan M, Denli Ö, Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Döküntü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi, 2013-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 11. Güner ŞT, Çömez A, Şahin U, Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında Dikim Aralık-Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye Etkisi, 2013-2032, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 12. Karataş R, Çömez A, Güner ŞT, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi, 2012-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 13. Güner ŞT, Çömez A, Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi, 2011-2014, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 14. Çömez A., Tolunay D., Güner Ş.T., Sündiken Dağları Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde İbre Dökümü ve Ölü Örtü Ayrışması ile Üst Topraktaki Karbon Birikimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, 2010-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 15. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2010-2012, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 16. Çömez A, Sündiken Dağları (Eskişehir)'ndaki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Karbon Birikiminin Belirlenmesi, 2007-2011, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 17. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Eskişehir ve Afyonkarahisar İllerindeki Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarının Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2007-2010, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 18. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Deligöz A, Yıldız D, Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri, 2007-2010, TÜBİTAK (1001) Tarafından Desteklenen Proje
 19. Koray EŞ, Kantarcı MD, Çelik N, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Sündiken Dağlarındaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi, 2004-2009, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 20. Koray EŞ, Kantarcı MD, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Tuncer E, Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi, 2002-2007, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje
 21. Semerci A, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Çelik N, Güner D, Tuncer E, Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği, 2002-2007, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje

  ÜYELİKLER

Orman Mühendisleri Odası