Necati Colak.png
 NECATİ ÇOLAK

Orman Yüksek Mühendisi - İşletmeci
Kişisel Bilgi   
● Doğum Tarihi: 1968      
● Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi   
  Lisans1:
    Karadeniz Teknik Üniversitesi
    Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği / 1993
● Lisans 2:
   Anadolu Üniversitesi
   İşletme Fakültesi / 2004
● Yüksek Lisans:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri / 1998
 
Çalıştığı Yerler   
1995-1996  Özel Amenajman ÇANKIRI
1996-1997 OGM  Vekaleten Orman İşletme Şefi ARTVİN
1997-2000 OGM  Orman İşletme Şefi  ARTVİN
2000-2011 Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Araştırmacı
2011-2014 Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı
2011-2015 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Üyesi
2014 – …. Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü
2016-2017 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Üyesi
 
Yaptığı Yayınlar   
● Çolak, N., Artvin Yöresi Orman İşçilerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon / 1998
● Çolak, N., Doğu Karadeniz Bölümündeki Orman İşçilerinin Sağlık-Sosyal ve Eğitim Sorunları (Artvin İli Örneği), T.C. Orman Bakanlığı, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kastamonu / 2002
● Çolak, N., Orman Üretim İşçiliğinde İş Kazaları İle Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), Trabzon /2011