Aydin.jpg

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Aydın ÇÖMEZ

Doğum Tarihi: 21.07.1969

Doğum Yeri: Samsun

Akademik Unvanı: Dr.

İş Telefonu: (232) 766 34 95

Cep Telefonu: 0532 2596274

İş Adresi: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Urla/İZMİR

E-postası: acomez@hotmail.com, aydincomez@ogm.gov.tr

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): İngilizce 78,75-2016 YDS; 91,25-2017 YÖKDİL

Aldığı Sertifikalar:

Uzmanlık Alanı: Orman ekolojisi, toprak

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
Lisans Orman MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi1990
Y. Lisans Toprak İlmi ve Ekolojiİstanbul Üniversitesi2004
Doktora Toprak İlmi ve Ekolojiİstanbul Üniversitesi2011
Doç. / Prof.   

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman (lar)ı:

Sündiken Dağları Kütlesinin Batı Bölümünde (Çatacık İşletmesi) Hava Kirliliğinin Orman Ağaçlarına Etkisinin Yükselti ve Bakıya Göre İncelenmesi. Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Doğan KANTARCI

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman (lar)ı:

Sündiken Dağlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Karbon Birikiminin Belirlenmesi. Tez Danışmanı Doç. Dr. Doğanay TOLUNAY

 

 

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
MühendisOrman Genel Müdürlüğü (OGM), 6 Nolu Orman Kadastro Komisyon Başkanlığı1992
MühendisOGM, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü1992-1994
MühendisOGM, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü1994-1997
MühendisOGM, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü1997-2000
MühendisOrman Bakanlığı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü2000-2004
Başmühendis V.Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü2004-2016
BaşmühendisOrman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü2016-2020
BaşmühendisOrman Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü2020-2021
Enstitü MüdürüEge Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü2021-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Çömez A, Yurdabak HC, Yurdabak HÜ, Kayın Ormanlarında Aralamanın Yaprak Dökümü ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri, 2021-2024, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (proje yürütücüsü)
 2. Yüksek F, Semercioğlu A, Çömez A, Yüksek T, Çelik Ş, Uykun C, Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesiminin Ölü Odun, Ölü Örtü ve Topraktaki Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi, 2020-2026, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 3. Semercioğlu A, Yüksek F, Çömez A, Turna H, Kahriman A, Öztekin Ç, Çınar O, Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesimlerinin, Toprak Üstü Ve Toprak Altı Biyokütledeki, Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi, 2020-2025, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 4. Yurdabak HC, Yuradabak HÜ, Özbayram AK, Duyar A, Çömez A, Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Farklı Şiddetteki İlk Aralama Müdahalesinin Gelişime Etkisi, Aladağ Örneği, 2019-2015, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 5. Güner D, Güner ŞT, Karataş R, Çömez A, Farklı Gelişim Çağlarındaki Sedir Ağaçlandırma Alanlarında Besin Stoklarının Belirlenmesi, 2019-2021, Kamu Kurumları (OGM) Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 6. Kaptanoğlu AS, Çömez A, Terk Edilmiş Manyezit Maden Sahalarının Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi, 2017-2021, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 7. Kaptanoğlu AS, Çömez A, Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.) Ayıklama Kesimlerinin Toprak Solunumu ve Mikrobiyal Özelliklere Etkileri, 2014-2018, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 8. Çömez A, Tolunay D, Gürses N, Türkmen Dağı Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Meşcerelerinde Ölü Örtü Ayrışma Hızlarının Belirlenmesi, 2014-2020, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (proje yürütücüsü)
 9. Çömez A, Şahin U, Gürses N, Yetişme Ortamı Verimliliğine Göre Karaçam (Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin Büyümeye Etkileri, 2013-2022, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (proje yürütücüsü)
 10. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, Türkkan M, Denli Ö, Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Döküntü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi, 2013-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 11. Güner ŞT, Çömez A, Şahin U, Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında Dikim Aralık-Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye Etkisi, 2013-2032, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 12. Karataş R, Çömez A, Güner ŞT, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi, 2012-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 13. Güner ŞT, Çömez A, Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi, 2011-2014, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 14. Çömez A., Tolunay D., Güner Ş.T., Sündiken Dağları Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde İbre Dökümü ve Ölü Örtü Ayrışması ile Üst Topraktaki Karbon Birikimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, 2010-2016, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (proje yürütücüsü)
 15. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2010-2012, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 16. Çömez A, Sündiken Dağları (Eskişehir)'ndaki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Karbon Birikiminin Belirlenmesi, 2007-2011, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (proje yürütücüsü)
 17. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Eskişehir ve Afyonkarahisar İllerindeki Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarının Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2007-2010, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 18. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Deligöz A, Yıldız D, Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri, 2007-2010, TÜBİTAK (1001) Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 19. Koray EŞ, Kantarcı MD, Çelik N, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Sündiken Dağlarındaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi, 2004-2009, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 20. Koray EŞ, Kantarcı MD, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Tuncer E, Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi, 2002-2007, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)
 21. Semerci A, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Çelik N, Güner D, Tuncer E, Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği, 2002-2007, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (araştırmacı)

 

İdari Görevler:

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Enstitü Müdürü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller:

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
19xx-xxxx Güz        
       
Bahar        
       
       
20xx-xxxx Güz        
       
       
Bahar        

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Güner ŞT, Yücel E, Çömez A, 2021. Impact of harvesting methods and forest floor displacement on nutrient stock of Scots pine ecosystems in the Central Anatolia Region of Turkey. Environmental Monitoring and Assessment 193:533, https://doi.org/10.1007/s10661-021-09331-4

A2. Çömez A, Güner ŞT, Tolunay D, 2021. The effect of stand structure on litter decomposition in Pinus sylvestris L. stands in Turkey. Annals of Forest Science 78(1), 19, https://doi.org/10.1007/s13595-020-01023-2

A3. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, 2020. Litterfall production, carbon and nutrient return to the forest floor in Pinus brutia forests in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research 35(7): 341-350

A4. Çömez A, Tolunay D, Güner ŞT, 2019. Litterfall and the effects of thinning and seed cutting on carbon input into the soil in Scots pine stands in Turkey. European Journal of Forest Research. 138: 1-14, https://doi.org/10.1007/s10342-018-1148-6

A5. Erkan N, Çömez A, Aydın AC, Denli Ö, Erkan S, 2018. Litterfall in relation to stand parameters and climatic factors in Pinus brutia forests in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research 33(4): 338-346

A6. Guner, ST, Comez A, 2017. Biomass equations and changes in carbon stock in afforested black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) stands in Turkey. FEB 26(3), 2368-2379.

A7. Lee J, Dolunay T, Makineci E, Çömez A, Son YM, Kim R, Son Y, 2016. Estimating the age-dependent changes in carbon stocks of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Turkey. Annals of forest science 73(2): 523-531

A8. Güner ŞT, Özkan K, Çömez A, 2011. Key factors in the site selection of Rosa canina (L.) - applying the Generalized Additive Model. Polish Journal of Ecology 59(3), 475-482

A9. Güner ŞT, Özkan K, Çömez A, Çelik N, 2011. İç Anadolu Bölgesi'nde Anadolu karaçamının (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) verimli olabileceği potansiyel alanların odunsu gösterge türleri, Ekoloji 20(80), 51-58. doi:10.5053/ekoloji.2011.807

A10. Demir M, Makineci E, Comez A, Yilmaz E, 2010. Impacts of repeated timber skidding on the chemical properties of topsoil, herbaceous cover and forest floor in an eastern beech (Fagus orientalis Lipsky) stand, Journal of Environmental Biology, 31: 477-482

A11. Makineci E, Demir M, Comez A, Yilmaz E, 2010. Effects of timber skidding on chemical characteristics of herbaceous cover, forest floor and topsoil on skidroad in an oak (Quercus petrea L.) forest. Journal of Terramechanics, 44: 423–428

A12. Makineci E, Demir M, Comez A, Yilmaz E, 2007. Chemical characteristics of the surface soil, herbaceous cover and organic layer of a compacted skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) forest, Transportation Research Part D 12: 453–459

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Güner ŞT, Arslan M, Özkan K, Çömez A, Karataş R, Çelik N, 2020. Woody Species and Taxonomic Diversity of Anatolian Black Pine Plantations in Inner Anatolian Region. 10th International Ecology Symposium, 2020, 26-28 November 2020, Bursa, Abstracts Book, eds: Yılmaz M, Sarıyıldız T, Gönültaş O, Uysal M, Dilman M, pp 13-14

B2. Şahin U, Özcan M, Çömez A, 2020. Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Dikim Sıklığının Dört Kanatlı Tuz Çalısının (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.) Gelişimine Etkisi. 10th International Ecology Symposium , 2020, 26-28 November 2020, Bursa, Abstracts Book, eds: Yılmaz M, Sarıyıldız T, Gönültaş O, Uysal M, Dilman M, p 33

B3. Çömez A, Güner ŞT, Tolunay D, 2019. The Effect of Silvicultural Treatments on Litterfall Decomposition and Stocks of Carbon and Nitrogen in the Soil in Pinus sylvestris Stands. 10th International Soil Congress 2019, 17-19 June 2019 Ankara, Preceedings, eds: Namlı A, Turgay OC, Akça MO, p 294

B4. Kaptanoğlu AS, Çömez A, 2019. The Effects of Release Cuttings on Soil Respiration and Microbial Properties in Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnld. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.). 10th International Soil Congress 2019, 17-19 June 2019 Ankara, Preceedings, eds: Namlı A, Turgay OC, Akça MO, p 293

B5. Karataş R, Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, Deligöz A, Yıldız D, Arslan M, 2016. Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy) verimlilik modellemesi. Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı Bildiriler ve Sonuç Bildirgesi Kitabı 177-190, 18-20 Ekim 2016 İğneada, Kırklareli, Türkiye

B6. Lee J, Han SH, Kim S, Dolunay T, Makineci E, Çömez A, Son YM, Kim RH, Son Y, 2015. Age-dependent carbon dynamics of Scots pine (Pinus sylvestris) stands in Turkey described using a process-based model. Abstracts of the 17th IBFRA Conference, May 24–29, 2015, Rovaniemi, Finland, p126

B7. Arslan M, Karataş R, Güner ŞT, Çömez A, Şentürk Ö, Özkan K, 2013. A Study on Prediction of The Ecological Amplitute of The Kasnak Oak (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Editors: Recep Efe, Ibrahim Atalay, Isa Cürebal, Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, 300-310

B8. Kantarcı MD, Çömez A, Tuncer E, 2005. The Effects of Air Pollution on Forest on Sundiken Massif (North of Eskişehir/Turkey), Third International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Vol. 2, pp 920-927, 26-30 September 2005, Istanbul

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Güner ŞT, Arslan M, Özkan K, Çömez A, Karataş R, Çelik N, 2022. İç Anadolu Bölgesindeki karaçam ağaçlandırmalarının odunsu tür ve taksonomik çeşitliliği. Ormancılık Araştırma Dergisi 9(1), 1-11

D2. Karataş R, Çömez A, Güner ŞT, 2017. Sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanlarında karbon stoklarının belirlenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi 4(2), 107-120. DOİ: http://dx.doi.org/10.17568/ogmoad.338029

D3. Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, Karataş R, Çelik N, 2016. Türkiye'deki Karaçam Ağaçlandırmalarının Verimlilik Modellemesi, İÜ Orman Fakültesi Dergisi 66(1), 159-172. doi: 10.17099/jffiu.18731

D4. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, 2012. Yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 62(2), 89-96

D5. Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, 2012. Predicting soil and forest floor carbon stocks in Western Anatolian Scots pine stands, Turkey. African Journal of Agricultural Research 7(28), 4075-4083. doi:10.5897/AJAR12.001

D6. Güner ŞT, Çömez A, Genç M, 2007. Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları (1. Bölüm), Orman Mühendisliği, 44(4-5-6): 16-18

D7. Güner ŞT, Çömez A, Genç M, 2007. Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları (2. Bölüm), Orman Mühendisliği, 44(7-8-9): 22-24

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çömez A, Güner ŞT, Çelik N, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü'nün uygulama açısından değerlendirilmesi. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 7-9 Kasım 2012, Bolu, Bildiriler Kitabı, 444-454

E2. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsünün Yönetsel Yapısı ve Fiziksel Olanakları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 7-9 Kasım 2012

E3. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü'nün yönetsel yapısı ve fiziksel olanakları. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 7-9 Kasım 2012, Bolu, Bildiriler Kitabı, 587-588

E4. Tolunay D, Çömez A, 2008. Türkiye Ormanlarında toprak ve ölü örtüde depolanmış organik karbon miktarları. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008. 22-25 Ekim 2008, Hatay. 750-765

E5. Tolunay D, Çömez A, 2008. Orman topraklarında karbon depolanması ve Türkiye'deki durum. Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar.13-14 Aralık 2007, İstanbul, 97-108

E6. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, 2002. Eskişehir İli Anıt Ağaçları. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15–18 Mayıs 2002, Artvin, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 510–519

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. Karataş R, Arslan M, Güner ŞT, Çömez A, Özkan K, 2013. Göller Bölgesindeki Doğal Yayılış Alalarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi İle Yetişme Ortamı Arasındaki İlişkiler. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 9, Teknik Bülten Nu: 5, Eskişehir, 67 s

G2. Çömez A, 2012. Sündiken Dağları'ındaki (Eskişehir) Sarıçam Meşcerelerinde (Pinus sylvestris L.) Karbon Birikiminin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 6, Teknik Bülten Nu: 2, Eskişehir, 123 s

G3. Koray EŞ, Kantarcı MD, Çelik N, Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, 2012. Sündiken Dağları'ndaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 7, Teknik Bülten Nu: 3, Eskişehir, 196 s

G4. Koray EŞ, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Gürpınar AD, Tuncer E, Karakaş A, 2012. Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 8, Teknik Bülten Nu: 4, Eskişehir, 65 s

G5. Güner ŞT, Çömez A, Karataş N, Çelik N, Özkan K, 2011. Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarının gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 434, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 4, Teknik Bülten Nu: 1, Eskişehir, 83 s

 

G6. Genç M, Güner ŞT, Çömez A, Deligöz A, Yıldız D, 2011. Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) ekolojisi ve meşcere kuruluş özellikleri. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 5, Çeşitli Yayınlar Serisi Nu: 4, Eskişehir, 167 s

G7. Semerci A, Güner ŞT, Çömez A, Çelik N, Karataş R, Koray EŞ, Genç M, Tuncer E, Güner D, 2008. Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 360, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Nu: 285, Ankara, 33 s

G8. Güner ŞT, Çömez A, Karataş R, Genç M, 2008. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)'nda Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Fidan Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Nu: 325, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Nu: 1, Eskişehir, 55 s