Orman yangınları araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman angınlarının nedenleri ile önleme ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, yangın davranış modellemesi, yangın riski, tehlikesi ve bunları etkileyenfaktörler ile orman yangınları yönetimi ve güvenliği, yangına dirençli orman kurulması, yangın sonrası restorasyon  konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak

  
  
  
  
  
Doç.Dr. İsmail ŞAFAKDoç.Dr. İsmail ŞAFAKEnstitü Müdür Yardımcısı0232 7663495Tıklayınız
Dr. Coşkun Okan GÜNEYDr. Coşkun Okan GÜNEYOrman Yüksek Mühendisi0232 7663495Tıklayınız