Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği

 

Görevleri: İşletmecilik organizasyonu, işgücü ve istihdam, orman işçiliği, kesme ve taşıma sistemi ve tekniği, odun üretiminde kullanılan araç ve gereçler, mekanizasyon, iş analizleri, standardizasyon, muhasebe sistemi, maliyet fiyatı, pazarlama, piyasa etütleri arz ve talep projeksiyonları, çeşitli orman ürünlerinde boyut ve niteliğe göre talep eğilimi perspektifi, üretim hacminin tayini, ormancılıkta planlama esasları üzerinde araştırmalar yapmak.

  
  
  
  
  
Dr. Hadiye BAŞARDr. Hadiye BAŞARBaşmühendis0232 7663495Tıklayınız
Dr. Emre GÖKSUDr. Emre GÖKSUOrman Yüksek Mühendisi0232 7663495Tıklayınız
Ömer Faruk İNCEÖmer Faruk İNCEOrman Yüksek Mühendisi0232 7663495Tıklayınız