Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Başmühendisliği

 

Görevleri;

Asli ve tali orman ürünlerinin hammadde olarak fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunma, dayanıklılık ve yarayışlılıklarının arttırılması, odunun kullanım yöntem ve tekniklerinin tespiti, orman içinde ve orman ürünleri endüstrisinde ortaya çıkan artıkların değerlendirilmesi, orman ürünleri endüstrisinde entegrasyon, orman ürünleri ve mamulleri tüketiminin azaltılması için ekonomik diğer ikame maddelerinin bulunması, imalatta ekonomik tedbirlerin belirlenmesi konularında araştırmalar yapmak.

  
  
  
  
  
Dr. Mustafa Burak ARSLANDr. Mustafa Burak ARSLANBaşmühendis V.0232 7663495Tıklayınız