Laboratuvar BaşmühendisliğiGörevleri;
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvar Başmühendisliği Toprak ve Ekoloji Laboratuvarı, ICP-Forests yani Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı kapsamında tüm Türkiye’den alınan toprak, bitki ve su örneklerinin analizinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tek laboratuvardır. Ayrıca Müdürlüğümüz görev alanına ait Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz birimlerine, Müdürlük içi proje çalışmalarına, diğer kamu kurum-kuruluş, üniversite ve özel sektör veya şahısların taleplerine de hizmet vermektedir. AB standartlarında, her türlü teknik donanıma sahip 755 m’lik tesis akreditasyon kriterleri de dikkate alınarak; ofis, laboratuvar ve dış mekandaki teknik birimler olmak üzere 3 ana bölümhalinde tasarlanmış olup laboratuvarımızda; toprak, bitki, su ve yetiştirme ortamlarında toprak verimliliği ve bitki beslenmesi ile ilgili parametrelerin analizleri yapılmaktadır.
  
  
  
  
  
Dr. Mehmet GÜVENDr. Mehmet GÜVENBaşmühendis0232 7663495Tıklayınız
Gülhan ÖLCAYGülhan ÖLCAYKimya Mühendisi0232 7663495Tıklayınız
Osman FIRTINAOsman FIRTINAKimya Teknikeri0232 7663495Tıklayınız
Derya YILMAZKAYADerya YILMAZKAYALaborant0232 7663495
Gülsüm MEMİŞGülsüm MEMİŞLaborant0232 7663495